çelik koruma tedbirleri

EUROMETAL ATK’nin Çelik Koruma Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesini Talep Etti

Avrupa Ticaret Komisyonu, ABD’nin 2018’de uyguladığı “Section 232” önlemleriyle meydana gelebilecek ithalatın artışına karşı çelik koruma tedbirlerini yürürlüğe koymuştu. Son üç süresince çelik ticareti artan karşılıklı koruma tedbirleri ve kota sınırlamaları nedeniyle ihracat ve ithalat dengelerini değiştirmişti. 2020’ye ticaret antlaşmalarına odaklanarak başlayan çelik sektörü, koronavirüs salgını nedeniyle çelik üretimi ve tedarik zincirlerinde aksaklığa uğramıştı. 2020’de Mart ve Haziran ayları arasında AB’nin çelik pazarında çeliğe olan talep %50 oranda azalırken, yaklaşık olarak işgücünün %40’ı ise ya işten çıkarılmış ya da yarı zamanlı vardiyalara geçmişti. EUROFER’in rakamlarına göre, 2020’nin ilk çeyreğinde sıcak haddelenmiş levhaların ithalatı %27 oranda azalmıştı.

2020’nin ikinci yarısında AB’nin çelik sektöründe talep seviyelerinin normale dönmesinin ilk sinyallerini verirken, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve çelik ürünlerinde artan fiyatlar yerel sektörde gerginliğe neden oldu. EUROMETAL, Avrupa Ticaret Komisyonu başkanı Valdis Dombrovskis’e yazdığı mektupta yerel sektördeki tüketicilerin koruması ve çeliğe uygulanan koruma tedbirlerinin adil ve açık pazar kurallarına paralel olması çağrısında bulundu.

Mart – Nisan 2020’den itibaren Avrupa’daki çelik üretiminin kısıtlı hale gelmesi çelik üretim seviyelerinde dalgalanmaya sebep olurken, AB hükümetlerinin yerel sektöre verdiği destekle çeliğe olan talep artmıştı. AB çelik sektöründe arz ve talep dengelerinin değişimi, sıcak haddelenmiş levha gibi ürünlerin son 12 senede en yüksek fiyat aralığına aniden erişmesine neden oldu.

EUROMETAL, ATK’nin 30 Haziran 2021’de tarihi dolacak olan çelik koruma tedbirlerini gözden geçirirken iki nokta üzerinde durmasını talep etti. Federasyon ATK’nin çelik fiyatları için son 18 aylık süreci ve her çeyreklik dönem sonunda geriye kalan çelik stoklarını göz önünde bulundurmasını istedi. EUROMETAL bu yaklaşımlarla AB çelik sektörünün hedeflerine ulaşabilmesine ve yerel çelik işletmelerinin özgürce rekabet edebilmesine yardımcı olacağını öne sürmekte.

Serbest ticaretin öneminin altını çizen EUROMETAL, geçen yılki konsolidasyon mesajını yineledi: “Tüketici pazarı yoksa çelik üretimi için pazar olmayacak”.