demir çelik sektörü 2021

2021’in ilk çeyreğinde demir çelik sektöründe ham çelik üretimi, ithal çelik hacmi ve çelik fiyatları arttı. Erdemir bu dönemde artan çelik fiyatları ve talep sayesinde kazanç beklentilerinin üzerinde performans gösterdi. 2021’in 1. çeyreğinde çelik ürünleri fiyatlarında %27 artış gözlemleyen BNP Paribas, senelik çelik fiyatlarının %76 oranda artabileceğini belirtti.

Demir Çelik Sektörü 2021 1.Ç Ocak 2021 Şubat 2021 Mart 2021 2021 1.Ç 2020 1.Ç 2021 – 2020

Kıyaslaması

Ham Çelik Üretimi 3,400,000 ton 3,000,000 ton 3,400,000 ton 9,800,000 ton 9,000,000 ton +%8.8
Nihai Çelik Tüketimi 3,000,000 ton 2,800,000 ton 3,100,000 ton 8,900,000 ton 7,700,000 ton +%15.5
Çelik İhracatı 1,300,000 ton 1,300,000 ton 1,600,000 ton 4,200,000 ton 5,100,000 ton -%18.6
Çelik İhracatı Değeri $749 milyon $826 milyon $1.1 milyar $2.7 milyar $2.1 milyar +%28.5
Çelik İthalatı 1,200,000 ton 1,200,000 ton 1,500,000 ton 3,900,000 ton 3,600,000 ton +%8.3
Çelik İthalatı Değeri $872 milyon $874 milyon $1.2 milyar $2.9 milyar $2.6 milyar +%11.5

Kaynak: TÇÜD ve BloombergHT

2021 1.Ç Çelik Üretimi

Türkiye’nin ham çelik üretimi geçtiğimiz seneye kıyasla %8.8 oranında artarak 9.8 milyon ton hacme erişti.

Türkiye’nin çelik üretimi 2020 haziran ayından itibaren artmaya başlamıştı. Demir çelik sektörü seneye ham çelik üretimi 12.7% oranda artarak 3.4 milyon ton oldu. TÇÜD’nin ocak ayındaki basın bültenine göre, uluslararası çelik pazarındaki belirsizlik nedeniyle çelik üreticileri yerel pazara yöneldi..

Ham çelik üretimi şubat ayında %5.9 oranda artarken, mart ayında bu rakam %9.2’ye yükseldi. 2021’in ilk çeyreğinde nihai çelik tüketimi aylık bazda ortalama %15.23 artışla 8.9 milyon ton oldu.


çelik üretimi 2021 1. çeyrek

Demir Çelik Sektörü 2021 1.Ç İhracatı

Çelik ihracatı hacmi 4.2 milyon tonla önceki dönemlere kıyasla azalsa da, çelik ihracatının değeri %28.8 oranda artarak $2.7 milyar oldu. Ocak – şubat ayları arasında çelik ihracatı hacmi %9.4 oranda daralarak 2.6 milyonu bulurken, bu dönemki çelik ihracatı değeri %9.1 oranda yükselerek $1.6 milyar olmuştu.

AB’nin ithal çelik kotaları yerel demir çelik sektörünün ihracatını geçtiğimiz senelerde önemli oranda etkiledi. 2020’de Türkiye’nin AB ülkelerine olan çelik ihracat hacmi %40 oranda azaldı. Aynı durum 2021’in ilk çeyreğinde de etkili oldu. 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerine olan çelik ihracatı %36.6 oranda azaldı. Geçtiğimiz son iki senedeki ihracat hacmi değişimine baktığımızda; Türkiye’nin AB’ye olan çelik ihracat hacmi %34, ABD’ye ise %48.5 oranda daraldı. TÇÜD’nin yayımlarına göre sıcak haddelenmiş sac ihracatı %37.9 düşüş gösterdi.

çelik ihracatı 2021 ilk çeyrek

Demir Çelik Sektörü 2021 1.Ç İthalatı

Türkiye’nin çelik ithalatı senenin ilk çeyreğinde %15.7 oranda artarak 3.9 milyon ton hacme yükseldi. Aynı dönemde ithal çelik değeri geçen seneki aynı döneme kıyasla %42.5 oranda artarak $2.9 milyar oldu.

Senenin ilk iki ayında ithal çelik oranındaki değer artışı %19.5 orandayken, çelik ithalatı hacmi %0.3 artmıştı. Buna karşılık mart ayındaki ithal çeliğin hacmi %53.9 artarken, ithal çelik değeri %81.6 oranda yükselerek $1.2 milyar oldu. Bu süreç içerisinde, AB’nin çelik pazarında da benzer çelik fiyatı artışları gözlemlenmişti.


çelik ithalatı 2021 ilk çeyrek