2017’de dünya sıralamasında 8. sırada yer alan Türkiye’nin demir çelik piyasasının ihracatı, senelik %22 artışla 19.8 milyon ton seviyesine ulaştı. $12.8 milyarlık çelik ürünleri ihracatı, geçtiğimiz yıl Türkiye’den ihraç edilen toplam ürün miktarının %7.6’sını oluşturuyordu. 200’den fazla ülkeyi hedef alan Türk çelik piyasası 2018 süresince ihracat değerini %40 arttırdı.

2009’dan itibaren bugüne Türkiye’nin çelik ihracatının %13,8 oranında büyüdüğü belirtildi. Çelik ithalatının dengeli devam ettiği süreç, yakın zamanda gündeme gelen tarife ve kotalar nedeniyle 2019 senesi itibariyle sona ermiş gözüküyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin çelik ticaret fazlası yıllık %231 artışla 6.6 milyon tondan 9.5 milyon tona ulaştı. Yerel çelik ihracatın hacmindeki %22 artışın kilit noktasında ise belli başlı çelik ürünleri göze çarpmakta. Toplam çelik ürünleri ihracatının %54’ünü oluşturan uzun mamul ürünler 10.7 milyon ton seviyesinde, %30’unu 6 milyon ton ile yassı ürünler, ardından %10 oranla 2 milyon ton ile çelik borular seyretti. İhrac edilen diğer çelik ürünler ise yarı mamul ürünler (%5 oranda 1 milyon ton hacimle) ve paslanmaz çelik ürünlerdi (%1’lik dilimle 132 bin tonluk ihracat hacmiyle).

2018 Süresince Çelik İhracatı Arttı

Toplam ihrac edilen yassı ürünlerin %25’i (1.5 milyon ton) İtalya’ya, %15’i (915 bin ton) ise İspanya’ya, %9’u (516 bin ton) Belçika’ya ulaştı. İsrail’e olan sacların ihracatı ise 11% oranında 1.2 milyon hacminde seyretti.

Geçtiğimiz sene Avrupa Türkiye’nin çelik ihracatı için en büyük pazarı olmaya devam etti. 2018 süresince Avrupa ülkeleri arasında İtalya %9 ile en büyük pazar olurken, İspanya %6 ile ikinci, Belçika ve Romanya ise %5lik oranla 3. sırada yer aldılar. AB bölgesi dışarısında İsrail’e yapılan çelik ürünleri ihracatı %7, ABD’ye ise %5 oranlarında seyretti.

Son 2 yıllık sürece baktığımızda Türkiye’nin çelik ihracat hacmi %9 arttı. 2018 yılında ABD’nin “Section 232” raporu ile yürürlüğe giren çelik ve alüminyum tarife ve kotaları, ülkeye olan ihracatın %38 azalmasında önemli rol oynadı. Buna rağmen ABD yassı çelik ürünlerin ihracatında 460 bin tonluk hacimle 4. en uğrak adres oldu. Öte yandan yerel çelik piyasası başka pazarlara yönelerek Kanada’ya (%92), İtalya’ya (%80), İspanya’ya (%54) ve Romanya’ya (%53) yapılan ihracatı önemli oranlarda arttırarak potansiyel zararları dengelemeyi başardı.

2018’de en çok ihraç edilen ikinci ürünü çelik borular oldu. Romanya (304 ton ile %16), ardından ABD (2011’de %10) ile ABD (%14’ü 271 bin ton ile %14) ve İngiltere (204 bin ton ile %10 oranında) takip etti. İtalya paslanmaz çelik ürünlerin ihracatında 30 bin tonluk hacmiyle %23’lük oranda öne çıktı. Yarı mamul ürünler için Tunus %18’lik oranla 181 bin ton ihracat hacminde başı çekerken, Filipinler %13’lük oranla 135 bin tonla ikinci sıradaki pazar olarak yerini aldı.

Kaynaklar:

International Trade Administration

International Trade Administration – Steel Exports Turkey