Geçtiğimiz seneyi başarılı bitiren yerel çelik sektörünün 2019 çelik sektörü beklentileri şekillenmeye başladı. Türk çelik sektörü ihracatı Ocak – Kasım 2018 süresince yüzde 20.8 artışla 21.4 milyon ton hacmine ulaştı. İhracat hacmi 15.6 milyar dolar değeriyle yüzde 36.1 değer artışı gösterdi.

2018 süresince ticaret sektöründeki artan tarif ve kotalar nedeniye Türkiye çelik sektörü yeni pazarlara yönelirken, ihracatın en yoğun odaklandığı pazarlar Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olarak belirtildi.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan’ın görüşlerine göre yerel sektör 2018’de yürürlüğe giren korumacı kotalarla gelen zorlukları Asya pazarının Türk çelik ürünlerine göstermiş olduğu ilgi ile aştıklarını belirtti.  Hem değer hem de miktar bazlarında artışın korumacı önlemlerin damgasını vurduğu 2018 yılının yerel çelik ihracatçıları için oldukça büyük bir başarı olduğunu ekledi.

Geçen aylarda belirtilmiş olduğu gibi, 2019 yılının ilk yarısında korumacılık önlemlerinin hızlanacağı belirtilmekte. Geçen Temmuz ayında 23 çelik ürününe getirilen geçici kotalar 4 Şubat tarihinde son bulacak. Bu sebeple yeni ve kalıcı çelik ithalatına getirilecek olan kotalar 16 Ocak tarihinde oylanacak. Oylama sonuçlarıyla kesinleşen yeni kotalarının 1 Şubat tarihinde yasalaşacağı kesinleşmiş durumda. Geçen seneki korumacı yasaların oylamasında AB üye ülkelerinin sadece 2si çekimser oy kullandığı göz önünde bulundurulursa, yeni kotaların yakın zamanda çelik ithalatını şekillendireceği kesin.

ArcelorMittal ve ThyssenKrupp gibi çelik sektörü devlerinin üyesi olduğu Eurofer yeni korumacı önlemleri ve kotaları desteklerken, Avrupa’daki oto sanayisini temsil eden ACEA’nın yeni önlemlerin kendi üyelerine zarar vereceğini belirtti. ACEA, Amerika Birleşik Devletleri’ne olan çelik ithalatında göz ardı edilebilinir düşüş yaşandığını, ve dolayısıyla AB ülkelerine olan çelik ihracatındaki artışın minimal olduğunu savundu.

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de yasalaşan altyapı ve inşaat desteği nedeniyle ülkedeki yerel çelik ürünlerine olan talebinin artması beklenmekte. 24 Temmuz tarihli Reuters haberine göre Japon çelik sektörünün en büyük kaygısının Çin kaynaklı çelik ihracatı olduğu belirtilmişti. Japonya Demir Çelik Federasyonu başkanı Koji Kakigi, kaygının sebebinin ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşının Çin’deki yerel talebi etkilemesi olarak açıklamıştı. Çin’de etkilenen yerel talebin çelik ihracatını daha üst seviyelere ittiği 2018’in ikinci yarısında daha da görünür hal kazanmıştı.

Çin’in yeniden agresif ihracat politikasına yöneleceğini belirten Aslan, 2019 çelik sektörü ihracatını zorlayacağını kaydederek önümüzdeki dönem beklenen zorlukları aşmak için Batı Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya bölgelerine yöneleceklerinin altını çizdi.

Referanslar:

ÇİB

Hürriyet Daily News

SEAISI

Reuters